Kort verslag van ons Schaaktoernooi op zaterdag 17 maart 2018

 

Na vele weken van voorbereidingen door diverse mensen van ons bestuur konden we op vrijdagavond, met medewerking van diverse andere leden, de sportzaal van De Rietschoot klaar gaan maken voor ons jaarlijks toernooi.

Er zouden dit jaar “slechts” 29 teams meedoen en dit kwam door een toernooi in Santpoort (schaken en darten)  welke op dezelfde dag als ons toernooi gehouden werd.

Op zaterdagochtend liepen de eerste mensen rond negen uur al in De Rietschoot.

John ving alle teams op en zorgde zo dat Paul op tijd met de indeling kon beginnen.

Om kwart over tien was Paul al klaar met de indeling en na een kort welkomstwoord van Hans S  kon er worden begonnen.

Het ging er de eerste ronden nog niet echt fanatiek aan toe, het was meer/weer gezelligheid troef.

Na de pauze, welke goed werd benut voor het nuttigen van diverse broodjes en drankjes, werd het, zeker aan de eerste paar tafels wat fanatieker.

Er werd met de tijdsdruk, door zowel Paul als Hans S, goed omgegaan en er kon daardoor op tijd met de laatste ronde begonnen worden.

Hierna moest Paul alles in goede banen leiden om de diverse winnaars bekend te maken.

Dit lukte allemaal prima en de prijsuitreiking werd gedaan door Jan Poland, de voorzitter van de NHSB.

Zoals gebruikelijk werd er afgesloten met de loterij welke door Hans S geleid werd.

Jan van Dam heeft weer fanatiek meegedaan aan de lotenverkoop, dank hiervoor.

Rond half zes was alles afgelopen en liep de zaal leeg.

 

Maar natuurlijk kan zo’n dag als deze niet gehouden worden zonder de diverse vrijwilligers welke wij ook nu weer hartelijk danken.

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar John die de contacten met de vele verenigen weer heeft onderhouden en natuurlijk naar Paul die voor de eerste keer het toernooi via de computer in goede banen heeft geleid.